Egna artiklar

"Livscykelexergianalys ett steg mot hållbar utveckling", Energi & Miljö, Vol. 79, No. 3, pp. 54-76, 2008

"Räkna pengar inte mynt!", Energi & Miljö, Vol. 78, No. 11, p. 52, 2007

Lär av Japan! artikel i Göteborgs-Posten 911212

Lära av Japan! artikel i NyTeknik nr 1-2, 1992

Gör som Japan - lär av Deming! artikel i NyTeknik nr 12, 1992

Ta miljöproblemen på allvar! artikel i Sveriges Natur nr 1, 1991


Artiklar av andra

Ett välisolerat hus! artiklar om mitt tilläggsisolerade hus

De lär sig förebygga framtida miljöproblem, artikel i VLT 910307


Gå till

| Huvudsida | Meny | Vem? | Vad är energi och exergi? | Artiklar etc. |
|
Exergi, Ekologi och Demokrati | Kurser | Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet |

Gå till (på engelska)

| Curriculum vitae |Ph.D.Thesis |Bibliography on Exergy >2000 publ. |
Scientificpapers | Courses |Documents to downloadin PDF format | Why? What? Can? |