Välkommen till
Göran Walls
Hemsida!

English

Välkommen till min hemsida. Jag hoppas att du finner den intressant. Hör gärna av dig med synpunkter eller kommentarer.

Jag är en fri lärare och forskare som erbjuder kurser, föreläsningar, utrednings- och forskningsarbete inom områdena energi, miljö och kvalitet, se vidare menyn nedan. Jag har arbetat vid många universitet och högskolor världen över med exergi och hållbar utveckling. Några av de kurser jag erbjuder är Exergy (200 timmar), Exergy Analysis (200 timmar) och Exergy Economics (200 timmar). Jag har också förslag på en distansutbildning Master of Science in Exergy and Sustainable Development i samarbete med bl a Universidad Industrial de Santander.

Min bakgrund är Fysisk resursteori och sedan en tid är jag engagerad i "världens största folkbildningsprojekt" the Encyclopedia of Life Support Systems (Encyklopedin Om Livs Stödjande System) (EOLSS).

EOLSS Syfte

"EOLSS ska representera en uttömmande, tillförlitlig, representativ, väl organiserad och enhetlig källa till kunskap om vetenskap och teknik för att skapa och upprätthålla livsstödjande system. Det är ett framtidsorienterat dokument i avsikt att ha ett avgörande inflytande på professionell verksamhet och utbildning samt öka den sociala medvetenheten om viktiga frågor för vår överlevnad. EOLSS ska erbjuda vederhäftig kunskap att använda i mänsklighetens strävan att förhindra att jordens livsskapande system raseras. Vetenskap, teknik och åtgärder för hållbar utveckling av livsstödjande system betonas, tillsammans med frågor om global förändring och deras ekologiska, ekonomiska, mänskliga, sociala, kulturella och politiska dimensioner. EOLSS skall stödja utvecklingen av livskraftiga försörjningssystem för vatten, energi och mat, vilka är avgörande för en global stabilitet, säkerhet och fred. Därtill, ska EOLSS vara fri från geografisk, religiös eller annan ensidighet."

Inriktning

EOLSS vänder sig till en vid läsekrets - från den som är allmänt nyfiken till den som vill fördjupa sina kunskaper inom ett särskilt område. För att tillgodose olika syften och användare måste kunskapen som presenteras i EOLSS karakteriseras enligt följande:

1.      Lättfattlig - genom allmän och begriplig information presenterad med ett enkelt språk utan akademisk jargong, matematik och komplicerade diagram

2.      Utbildningsmässig - genom pedagogiska presentationer som betonar principer och tillämpningar

3.      Professionellt användbar - genom presentationer av praktisk erfarenhet och befintliga tillämpningar

4.      Vetenskapligt relevant - genom presentationer av vetenskapliga principer användbara för specialister inom varje delområde

5.      Framtids- och handlingsorienterad - genom att tillhandahålla kunskapsperspektiv av betydelse för att förutse vetenskapliga och teknologiska trender

Användarna av EOLSS kan vara:

·         De som vill öka sin allmänbildning

·         Yrkesverksamma som vill fortbilda sig inom områden som berör det egna arbetet

·         Forskare som vill bredda sin kompetens eller få ett perspektiv på den egna verksamheten

·         Politiker och andra beslutsfattare som vill skaffa sig kunskaper för att fatta bättre beslut

·         Lärare vid skolor och universitet som vill ta upp dessa frågor i sin undervisning

·         Studenter och elever som vill lära mer genom egna studier

EOLSS finns tillgänglig både i bokform, på CD-ROM och via Internet.


Meny

Vem?

Exergi, Ekologi och Demokrati (319k)
Ladda ner i PDF format (336k)

Vad är energi och exergi?

Why? What? Can? på engelska

Curriculum vitae på engelska

Vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandling på engelska
Exergipublikationer >2000 (428k på eng.)

Artiklar etc.
Debattartiklar och artiklar om mitt välisolerade hus

Kurser

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (från 1997)

 

Dokument att ladda ner i PDF format  på engelska
Exergi, Ekologi och Demokrati (336k)

 

Kommentarer
är varmt välkomna

Hemadress:
Solhemsgatan 46
SE-431 44 Mölndal, Sweden

Epost:
gw@exergy.se

Tel:
031-87 75 79

Mobiltelefon:
070-4561233

Öxbo gård

 

 

till "frame" versionen

Senast uppdaterad 101111


Copyright © 1997-2009 Göran Wall