Välkommen till min hemsida. Jag hoppas att du finner den intressant. Hör gärna av dig med synpunkter eller kommentarer.

Jag är en fri forskare och lärare som erbjuder kurser, föreläsningar, utrednings- och forskningsarbete inom områdena energi, miljö och kvalitet, se vidare menyn till vänster. Jag har arbetat vid många universitet och högskolor världen över med exergi och hållbar utveckling. Några av de kurser jag erbjuder är Exergy (200 timmar), Exergy Analysis (200 timmar) och Exergy Economics (200 timmar). Jag har också förslag på en distansutbildning Master of Science in Exergy and Sustainable Development i samarbete med bl a Universidad Industrial de Santander.

Min bakgrund är Fysisk resursteori och sedan en tid är jag engagerad i "världens största folkbildningsprojekt" the Encyclopedia of Life Support Systems (Encyklopedin Om Livs Stödjande System) (EOLSS).

EOLSS Syfte

"EOLSS ska representera en uttömmande, tillförlitlig, representativ, väl organiserad och enhetlig källa till kunskap om vetenskap och teknik för att skapa och upprätthålla livsstödjande system. Det är ett framtidsorienterat dokument i avsikt att ha ett avgörande inflytande på professionell verksamhet och utbildning samt öka den sociala medvetenheten om viktiga frågor för vår överlevnad. EOLSS ska erbjuda vederhäftig kunskap att använda i mänsklighetens strävan att förhindra att jordens livsskapande system raseras. Vetenskap, teknik och åtgärder för hållbar utveckling av livsstödjande system betonas, tillsammans med frågor om global förändring och deras ekologiska, ekonomiska, mänskliga, sociala, kulturella och politiska dimensioner. EOLSS skall stödja utvecklingen av livskraftiga försörjningssystem för vatten, energi och mat, vilka är avgörande för en global stabilitet, säkerhet och fred. Därtill, ska EOLSS vara fri från geografisk, religiös eller annan ensidighet."